Veilig en preventief werken binnen TGM mede mogelijk gemaakt door ESF

Eind 2019 hebben we in samenwerking met WerkVitaal een plan opgesteld, gericht op het verbeteren van het veilig en preventief werken binnen TGM. Het opgestelde plan kende meerdere doelen, te weten: het verbeteren van de persoonlijke activiteit en gezondheidsbewustzijn, het onderzoeken van factoren die de inzetbaarheid op termijn bedreigen. Het programma is november 2019 van start gegaan met een organisatie-breed onderzoek met vragenlijst gericht op DIX (duurzame inzetbaarheidsindex), PSA (psychosociale arbeidsbelasting) en vragenlijsten van WerkVitaal omtrent preventief werken. Gelijktijdig is aan medewerkers een uitgebreid preventief medisch onderzoek aangeboden, uitgevoerd door sportartsen van het regionale ziekenhuis. Tenslotte is met elke medewerker een intakegesprek gevoerd over de uitkomsten, doelen en begeleidingsbehoefte.

Uit de persoonlijke gesprekken (juni 2020) zijn meerdere aandachtspunten vastgesteld, zoals loopbaan- en ontwikkelingsbehoefte, leefstijlverbetering, persoonlijke effectiviteit en inzetbaarheid. Na de zomerperiode is gestart met de laatste fase van het programma. De persoonlijke begeleidingsgesprekken zijn ondersteund bij een deel van de medewerkers met de gezondheidsapp, Greenhabit. In maart 2021 is het programma ondanks de forse onderbreking tijdens de corona-pandemie, toch succesvol afgerond. Dit project is mede mogelijk gemaakt door ESF.