Samenwerking met Bureau Baarda

We zijn trots aan te kondigen dat we een samenwerking zijn aangegaan met Bureau Baarda om ons loongebouw binnen TGM verder te versterken en te optimaliseren! Als HR-team streven we altijd naar transparantie en eerlijkheid als het gaat om beloning en ontwikkeling binnen onze organisatie. Daarom zijn we erg enthousiast over de mogelijkheid om samen te werken met Bureau Baarda, experts op het gebied van functiewaardering en loongebouw. Met het model van Bureau Baarda brengen we de toegevoegde waarde van de individuele medewerkers in kaart. Door deze samenwerking kunnen we onze medewerkers daarnaast meer inzicht geven in hoe hun salaris is opgebouwd en hoe het past binnen de structuur van TGM. Dit betekent meer transparantie, gelijkheid en duidelijkheid voor iedereen.

We geloven dat een duidelijk en transparant loongebouw niet alleen belangrijk is voor de tevredenheid van onze medewerkers, maar ook voor het stimuleren van groei en prestatie binnen onze teams. Door samen te werken met Bureau Baarda, zetten we een belangrijke stap naar een rechtvaardig beloningsbeleid.