TGM-Holding richt TGM-België bvba op

Wij zijn er trots op dat wij gezamenlijk met Ronny Clinckemaillie TGM-België bvba zullen gaan oprichten. Met Ronny Clinckemaillie hebben wij een zeer ervaren verkoper/adviseur voor de Belgische markt in dienst kunnen nemen. Samen met onze projectcoördinator Nynke Bemelmans zal hij de belangen van onze Belgische klanten gaan behartigen.

U mag van TGM-België bvba dezelfde benadering en hetzelfde kwaliteitsniveau verwachten als van TGM-Nederland.

Binnenkort zullen wij Ronny Clinckemaillie uitgebreid aan u voorstellen.

Harry Tromp