Nieuwe directie TGM Holding BV

De afgelopen jaren heeft de TGM-groep een forse groei doorgemaakt. Mede door het betreden van de Engelse markt is de jaaromzet verdubbeld, en zal deze de komende jaren nog verder toenemen. Als gevolg van deze groei is er de afgelopen jaren hard gewerkt om een organisatie te bouwen die invulling kan geven aan deze groei. Zo is er bijvoorbeeld een aparte businessunit opgezet voor de Engelse markt, die geheel onafhankelijk van de Nederlandse markt kan opereren.

Nu deze transitie van de TGM-groep is afgerond, hebben de beide oprichters van TGM, de heren Henny van Osch en Jan Peters besloten om per 01-01-2016 terug te treden als statutair directeur van TGM-Holding B.V. Zij zullen als aandeelhouder betrokken blijven, maar daarmee niet meer aan het uitvoerend proces deelnemen.

Per deze datum zijn de heren Peter Raap en Pim Leenders toegevoegd aan het directieteam van TGM-Holding B.V. in de volgende functies:

  • De heer Peter Raap in de functie van CFO, financieel eindverantwoordelijk
  • De heer Pim Leenders in de functie van CCO, commercieel eindverantwoordelijk

Hiermee is de directie van TGM-Holding op volledige sterkte, en zal sturing geven aan de gehele TGM-groep. Klik hier om ons organisatieschema te bekijken met de namen van onze stakeholders en uw contactpersonen. Op basis van deze organisatiestructuur kijken wij vol vertrouwen naar de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd hiermee de basis te hebben gelegd voor de verdere groei van ons bedrijf, en daarmee de kwaliteit en betrouwbaarheid te borgen waar TGM voor staat.