Laatste elementen De Rotterdam gemonteerd

Op donderdag 20-06-2013 zijn geheel volgens planning de laatste gevelelementen van de westtoren van De Rotterdam geplaatst. De eer van het laatste geveldeel viel te beurt aan het element van de transportstrook op de 45e verdieping. Na het dichten van de gevels zal de bouwkundige aannemer spoedig beginnen met het verwijderen van de laatste torenkraan.

De jongste landmark van Rotterdam kan dan onbelemmerd haar ranke schoonheid tonen.

Met dubbele gevoelens wordt door TGM teruggekeken op de laatste montagehandeling bij De Rotterdam. Harr Nabben hierover: “Enerzijds zijn we blij en trots dat de enorme klus binnen de gestelde kaders geklaard is en anderzijds had TGM de prettige samenwerking met het uitvoeringsteam van De Rotterdam nog wel een tijd voort willen zetten.”