De Rotterdam opgeleverd

De laatste gevelelementen van woontoren De Rotterdam zijn gemonteerd. Het bewijs is geleverd dat de keuzes die Technisch Gevelbouw Management (TGM) zo’n vijf jaar geleden heeft gemaakt, de juiste zijn geweest.

TGM is in het voortraject door De Rotterdam CV benaderd, om in bouwteam mee te denken in het technisch en budgettair haalbaar maken van de gevel van de woontoren van De Rotterdam. Wij hebben de gestelde prestatie-eisen creatief geïnterpreteerd en een aantal wijzigingen in de gevel doorgevoerd waarbij de m2-prijs drastisch daalde, zonder daarbij de beoogde esthetische kwaliteit te verstoren.

Het project is naar volle tevredenheid is opgeleverd en wij kijken met gemengde gevoelens terug op de realisatie van De Rotterdam.

Enerzijds zij we trots dat wij als TGM deze enorme klus binnen de vooraf gestelde kaders van techniek, kosten en planning hebben geklaard. Anderzijds is het jammer dat het project na jaren van intensieve samenwerking gereed is. Wij hadden graag nog een tijd door willen werken met de mensen uit het projectteam, waarmee we een fantastische relatie hebben opgebouwd.

Daag ons uit

Wij laten ons graag uitdagen om elk project technisch en financieel haalbaar te maken door onze specifieke kennis en toegevoegde waarde vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering in te brengen.