Vernieuwd C2C-certificaat voor de HV60!

Met veel trots heeft TGM tweeënhalfjaar geleden het Cradle to Cradle certificaat ‘bronze’ in ontvangst mogen nemen voor de HV60-vliesgevel. Het afgelopen half jaar hebben we in samenwerking met EPEA ons C2C-certificaat vernieuwd!

Inmiddels al weer ruim 10 jaar geleden is er door architecten bij TGM de vraag neergelegd of het mogelijk was om een gevel te ontwikkelen, die gevolg kan geven aan het duurzamer maken van de gebouwde omgeving. In samenwerking met biologen, productontwerpers, chemische-, constructief- en bouwkundig ingenieurs heeft TGM destijds een vliesgevelsysteem ontworpen dat twee jaar geleden het eerste Cradle to Cradle gecertificeerde vliesgevelsysteem werd.

TGM is zich ervan bewust, dat de mogelijkheden voor een gevel op het gebied van duurzaamheid verder reiken dan het verminderen van de milieulast in materiaalkeuze en productie. De meerwaarde van HV60-C is dan ook dat in de ontwikkeling al rekening is gehouden met het hergebruik van de materialen. Geïnspireerd op de gedachten van Cradle to Cradle ontwikkelden we een gevelsysteem waarbij een neutrale milieubalans de basis is.

Met het oog op toekomstige generaties – hun behoefte aan een minimale toxiciteit, een grote mate van flexibiliteit en een esthetisch fraai uiterlijk geven wij een antwoord op deze vraag met het HV60-C gevelsysteem. Het systeem is beoordeeld volgens de hoogste eisen die C2C stelt omtrent: “gezondheid” van de materialen in het beoogde gebruik; potentie en stimulatie van materiaal hergebruik; en natuurlijk de thema’s waterkwaliteit, energiegebruik en sociale verantwoordelijkheid in het productieproces.

Klik hier voor meer informatie over de HV60-C!